Skip to main content

Dvikalbystė vienakalbėje aplinkoje: MAIK mokytojams. (3ed. 2024) UNED

Course image

Tai antrasis BiMo MOOC leidimas mokyklų vadovams leidimas mokytojams. Universiteto dėstytojų komanda dalyvaus penkias savaites truksiančiuose kursuose, kad atsakytų į dalyvių klausimus ir pastabas. Forumuose taip pat bus naudojami papildomi ištekliai kurso dalyviams.

Šis MOOC yra keturiose Europos šalyse (Ispanijoje, Italijoje, Lietuvoje ir Rumunijoje) atliktų empirinių tyrimų įvairiuose dvikalbio švietimo sektoriuose rezultatas. Šio MOOC turinys turi pedagoginių ir praktinių aspektų, susijusių su dvikalbyste ir dvikalbiu švietimu.
Kurso metu pateikiami informacinio pobūdžio pranešimai ir įrašai, kurie bus labai naudingi dalyviams. Kursas taip pat apima apklausą prieš kursą ir vertinimo apklausą po kurso.

Mokytojų komanda

Tiek MOOC (atvirojo internetinio mokymosi kurso) koordinatorius, tiek mokytojų komanda turi didelę MOOC kūrimo ir įgyvendinimo patirtį. Pastaraisiais metais jie taip pat atliko MOOC poveikio visuomenei tyrimus, todėl puikiai išmano darbo metodiką ir tikslinę MOOC auditoriją.

Kursų koordinatorė
 • Inmaculada Senra Silva. Filologijos fakultetas. Užsienio kalbų katedr.
Mokytojų komanda
 • Inmaculada Senra Silva
 • Rubén Chacón Beltrán
 • Diego Ardura Martínez

Konkretūs tikslai

Pagrindiniai šio MOOC tikslai yra:
- Padėti mokytojams geriau suprasti, ką reiškia dvikalbystė ir dvikalbis ugdymas.
- Suteikti mokytojams solidžius ir gerai dokumentais pagrįstus akademinės srities mokymus, kad jie galėtų padėti tėvams priimti pagrįstus sprendimus dėl jų vaikų ugdymo dvikalbio ugdymo požiūriu.
- Teikti kokybiškus pirminius BiMo projekto rezultatus, kurie leistų visuomenei perduoti dvikalbio ugdymo naudingus įpročius ir papročius.
- Užmegzti sinergiją su visuomenėmis, turinčiomis didesnę kasdienės dvikalbystės patirtį ir susipažinusiomis su dvikalbiu ugdymu užsienio kalba.

Žinių sritis

Humanitariniai mokslai ir menai

Struktūra

0 Modulis. Kurso ir BiMo projekto pristatymas.
1 Modulis. Kontekstualizacija. Įvadas į dvikalbystę ir dvikalbį ugdymą.
2 Modulis. Ką sako ekspertai? Ką sako BiMo projekto tyrimas?
3 modulis. Mokytojų pasakojimai ir mokytojų pasidalijimas patirtimi.
4 modulis. Sintezė. Informacijos šaltiniai ir ištekliai norintiems gilintis į dvikalbystę ir dvikalbį švietimą.

Vertinimo sistema

Kursą sudaro kelios veiklos, kurių bendras įvertinimas sudaro 20 % galutinio pažymio. Visų šių veiklų vykdymas įskaičiuojamas į galutinį sertifikatą. Taip pat kurso pabaigoje yra vienas testo tipo įsivertinimo pratimas, kurio įvertinimas yra 80% galutinio pažymio.

Vartotojas turi išlaikyti 60% kurso, kad galėtų gauti akreditaciją.

IEDRA DUK (dažniausiai užduodami klausimai) IEDRA FAQs rasite informacijos apie akreditavimo procesą, tipą, turinį, kompensacijas ir kt.
Patariame registruotis į kursus per UNED Abierta platformą, kaip klausytojas, o baigus kursą gauti akreditaciją.

Rekomenduojami reikalavimai

 • Išankstinių žinių turėjimas nėra būtinas.

Trukmė

Pirmasis šio MOOC leidimas truks 5 savaites.

Tikslinė auditorij

Šis MOOC skirtas dvikalbėse mokyklose dirbantiems vidurinių mokyklų dalykų mokytojams ir apskritai mokytojams, besidomintiems dvikalbėmis programomis.
MOOC taip pat sudomins visus, kurie nori daugiau sužinoti apie dvikalbystę ir dvikalbį švietimą.

Metaduomenys

BDvikalbystė, dvikalbis ugdymas, BiMo projektas, kalbų mokymasis, anglų kaip užsienio kalba, šeimos, tėvai, mokyklų vadovai, mokyklos..

BiMo projekta

Šis MOOC yra Erasmus+ projekto BiMo (Bilingualism in Monolingual Contexts: 2020-1-ES01-KA201-081917; https://bimo.pixel-online.org/)
Projektą koordinuoja UNED (projekto koordinatorė Inmaculada Senra Silva). Yra 7 sutartiniai partneriai: Pixel (pixel-online.net), ISIS Leonardo Da Vinci (www.isisdavinci.edu.it), Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykla (https://vileisiumokykla.lt), EuroEd (www.euroed.ro), IES Marqués de Santillana (www.iesmarquesdesantillana.com), IES Juan Sebastián Elcano (www.ieselcano.es); ir jie yra įsikūrę 4 skirtingose Europos šalyse (Ispanijoje, Italijoje, Lietuvoje ir Rumunijoje).

Šiuolaikinėje visuomenėje užsienio kalbos mokymasis ir gebėjimas ją tikslingai naudoti yra esminis naujosios kartos įgūdis. BiMo projektas gilinasi į šį klausimą ir atlieka išsamius tyrimus tarptautiniu lygiu, siekiant rinkti informaciją ir šeimų patirtį, susijusią su jų vaikų dvikalbiu ugdymu. Šiame projekte pagrindinis dėmesys skiriamas patirties ir rezultatų perdavimui iš paprastai dvikalbių visuomenių kitoms, turinčioms vienakalbes tradicijų.


Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis MOOC atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame esančios informacijos naudojimą.


MOOC for School boards Course Overview by BiMo Project is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional License.

 1. Course Number

  BIMO_Teachers003_LI
 2. Classes Start

  13 March 2024
 3. Classes End

  17 April 2024
 4. Estimated Effort

  25hs
 5. Price Audit

  0€
 6. Price Verified Certificate

  20€
Enroll