Skip to main content

Dvikalbystė vienakalbėje aplinkoje: MAIK mokinių tėvams/globėjams. (3ed. 2024) UNED

Course image

Tai antrasis BiMo MOOC (atvirojo internetinio mokymosi kurso) leidimas tėvams. Mokytojų komanda dalyvaus šiuose kursuose visas 5 savaites, per kurias galės atsakyti į dalyvių klausimus ir pastabas. Forumai taip pat bus naudojami siekiant suteikti papildomus išteklius kurso dalyviams.

Šis MOOC yra keturiose Europos šalyse (Ispanijoje, Italijoje, Lietuvoje ir Rumunijoje) atliktų empirinių tyrimų įvairiuose dvikalbio švietimo sektoriuose rezultatas. Šio MOOC turinys turi pedagoginių ir praktinių aspektų, susijusių su dvikalbyste ir dvikalbiu švietimu.
Kurso metu pateikiami informacinio pobūdžio pranešimai ir įrašai, kurie bus labai naudingi dalyviams. Kursas taip pat apima apklausą prieš kursą ir vertinimo apklausą po kurso.

Mokytojų komanda

Tiek MOOC (atvirojo internetinio mokymosi kurso) koordinatorius, tiek mokytojų komanda turi didelę MOOC kūrimo ir įgyvendinimo patirtį. Pastaraisiais metais jie taip pat atliko MOOC poveikio visuomenei tyrimus, todėl puikiai išmano darbo metodiką ir tikslinę MOOC auditoriją.

Kursų koordinatorė
 • Inmaculada Senra Silva. Filologijos fakultetas. Užsienio kalbų katedra
Mokytojų komanda
 • Inmaculada Senra Silva
 • Rubén Chacón Beltrán
 • Diego Ardura Martínez

Konkretūs tikslai

Pagrindiniai šio MOOC tikslai yra:
- Padėti šeimoms geriau suprasti, ką reiškia dvikalbystė ir dvikalbis švietimas.
- Suteikti šeimoms tvirtus ir gerai dokumentais pagrįstus mokymus iš akademinės srities, kad jos galėtų priimti pagrįstus sprendimus dėl savo vaikų ugdymo dvikalbio ugdymo požiūriu.
- Pateikti BiMo projekto kokybiškų pirminių tyrimų rezultatus, leidžiančius visuomenei perduoti naudingus įpročius ir papročius dvikalbiam ugdymui.
- Užmegzti sinergiją iš visuomenių, turinčių didesnę kasdienės dvikalbystės patirtį ir išmanančių dvikalbį ugdymą užsienio kalba.

Žinių sritis

Humanitariniai mokslai ir menai

Struktūra

0 Modulis. Kurso ir BiMo projekto pristatymas.
1 Modulis. Kontekstualizacija. Įvadas į dvikalbystę ir dvikalbį ugdymą.
2 Modulis. Ką sako ekspertai? Ką sako BiMo projekto tyrimas?
3 Modulis. Tėvų atsiliepimai ir dalijamasis patirtimi tarp tėvų.
4 modulis. Sintezė. Informacijos šaltiniai ir ištekliai norintiems gilintis į dvikalbystę ir dvikalbį švietimą.

Vertinimo sistema

Kursą sudaro kelios veiklos, kurių bendras įvertinimas sudaro 20 % galutinio pažymio. Visų šių veiklų vykdymas įskaičiuojamas į galutinį sertifikatą. Taip pat kurso pabaigoje yra vienas testo tipo įsivertinimo pratimas, kurio įvertinimas yra 80% galutinio pažymio.

Vartotojas turi išlaikyti 60% kurso, kad galėtų gauti akreditaciją.

IEDRA DUK (dažniausiai užduodami klausimai) IEDRA FAQs rasite informacijos apie akreditavimo procesą, tipą, turinį, kompensacijas ir kt.
Patariame registruotis į kursus per UNED Abierta platformą, kaip klausytojas, o baigus kursą gauti akreditaciją.

Rekomenduojami reikalavimai

 • Išankstinių žinių turėjimas nėra būtinas.

Trukmė

Pirmasis šio MOOC leidimas truks 5 savaites.

Tikslinė auditorija

Šis MOOC skirtas tėvams, kurių vaikai jau užsiregistravo arba ketina dalyvauti dvikalbėse švietimo programose visoje Ispanijos teritorijoje ir kitose šalyse arba tėvams, kurie apskritai domisi dvikalbėmis programomis. MOOC taip pat sudomins visus, kurie nori daugiau sužinoti apie dvikalbystę ir dvikalbį švietimą.

Metaduomenys

Dvikalbystė, dvikalbis ugdymas, BiMo projektas, kalbų mokymasis, anglų kaip užsienio kalba, šeimos, tėvai, mokyklų vadovai, mokyklos.

BiMo projektas

Šis MOOC yra Erasmus+ projekto BiMo (Bilingualism in Monolingual Contexts: 2020-1-ES01-KA201-081917; https://bimo.pixel-online.org/) dalis.
Projektą koordinuoja UNED (projekto koordinatorė Inmaculada Senra Silva). Yra 7 sutartiniai partneriai: Pixel (pixel-online.net), ISIS Leonardo Da Vinci (www.isisdavinci.edu.it), Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykla (https://vileisiumokykla.lt), EuroEd (www.euroed.ro), IES Marqués de Santillana (www.iesmarquesdesantillana.com), IES Juan Sebastián Elcano (www.ieselcano.es); ir jie yra įsikūrę 4 skirtingose Europos šalyse (Ispanijoje, Italijoje, Lietuvoje ir Rumunijoje).

Šiuolaikinėje visuomenėje užsienio kalbos mokymasis ir gebėjimas ją tikslingai naudoti yra esminis naujosios kartos įgūdis. BiMo projektas gilinasi į šį klausimą ir atlieka išsamius tyrimus tarptautiniu lygiu, siekiant rinkti informaciją ir šeimų patirtį, susijusią su jų vaikų dvikalbiu ugdymu. Šiame projekte pagrindinis dėmesys skiriamas patirties ir rezultatų perdavimui iš paprastai dvikalbių visuomenių kitoms, turinčioms vienakalbes tradicijų.


Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis MOOC atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame esančios informacijos naudojimą.


MOOC for Parents by BiMo Project is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional License.

 1. Course Number

  BIMO_Parents003_LI
 2. Classes Start

  13 March 2024
 3. Classes End

  17 April 2024
 4. Estimated Effort

  25hs
 5. Price Audit

  0€
 6. Price Verified Certificate

  20€
Enroll